Cennik sms - wysyłanie odbieranie

Cennik SMS

cena netto
Wysyłanie wiadomości SMS do Polski
SMS 2way
SMS 2way wysyłany jest z losowego numeru komórkowego z możliwością otrzymania jednorazowo odpowiedzi.
0.07 zł
SMS Full
SMS wysyłany jest z wcześniej zdefiniowanej nazwy (np. Firma ABC) lub z polskiego numeru komórkowego przypisanego do konta.
0.08 zł
Wysyłanie wiadomości SMS poza Polskę
SMS z numeru losowego
SMS wysyłany jest z losowego numeru komórkowego bez możliwości otrzymania odpowiedzi.
0.40 zł
Wysłanie SMS z numeru zagranicznego
SMS może być wysyłany z numeru zagranicznego z obsługą wysyłania i odbioru SMS przypisanego do konta. Informacja o obsłudze SMS znajduje się przy numerze telefonu.
0.40 zł
netto brutto

Jeden SMS zawierający polskie litery lub znaki specjalne 70 znaków.  Jeżeli wiadomość będzie dłuższa (dzielona na kilka części), długość poszczególnych części wiadomości SMS skracana jest do 67 znaków. Pozostałe „niewykorzystane” znaki (3 bajty) pozwalają na przekazane informacji, które umożliwią scalenie poszczególnych części SMS-a w całość.

Jeden SMS bez polskich liter i znaków specjalnych 160 znaków. W przypadku wieloczęściowych wiadomości bez znaków specjalnych, każda z poszczególnych części może mieć do 153 znaków.

Nie obsługujemy emoji (emotikonów) i MMS. Sposoby korzystania zobacz opis > Usługa SMS.

Skip to content