Cennik usług i IVR

  • Home
  • Cennik usług i IVR

Cennik usług i IVR

Cennik usług poza pakietami. Zobacz ofertę pakietów

cena netto / miesiąc
Usługi
Wirtualny fax – odbieranie (fax2email)3.00 zł
Wirtualny fax – wysyłanie (email2fax)3.00 zł
Nagrywanie rozmów wychodzących
Cena dotyczy przechowywania na koncie wszystkich nagrań są przez okres 1 miesiąca, w opcji 3 miesiące – 50 zł netto, 6 miesięcy – 75 zł netto, 12 miesięcy 100 zł netto.
25.00 zł
Nagrywanie rozmów przychodzących
Cena dotyczy przechowywania na koncie wszystkich nagrań są przez okres 1 miesiąca, w opcji 3 miesiące – 50 zł netto, 6 miesięcy – 75 zł netto, 12 miesięcy 100 zł netto.
25.00 zł
Monitoring rozmów
Podsłuchiwanie rozmów wychodzących i przychodzących.
25.00 zł
Rozpoznawanie poczty głosowej
Niezależnie od ilości kont SIP.
25.00 zł
Kolejkowanie połączeń
Niezależnie od ilości kolejek.
30.00 zł
Wdzwoń się1.00 zł
Konferencje
Niezależnie od ilości konferencji, numerów i użytkowników.
20.00 zł
SIP trunk
Dodatkowy kanał wychodzący 1 zł netto/mc, kanały przychodzące nie są limitowane.
20.00 zł
SuperVoIP API50.00 zł
Wirtualny Sekretariat
Za konto SIP.
25.00 zł
Akcje IVR
Menu tonowe
Umożliwia uruchomienie możliwości wyboru tonowego.
2.00 zł
Wybór tonowy
Umożliwia zdefiniowanie cyfry w wyborze tonowym i podpięcia kolejnych akcji.
2.00 zł
Warunek stanu
Sprawdza czy połączenie na konto SIP zostało odebrane, nie odebrane, zajęte, umożliwia podpięcie kolejnych akcji dla warunku spełnionego lub niespełnionego.
3.00 zł
Warunek czasu
Sprawdza czas połączenia przychodzącego, umożliwia podpięcie kolejnych akcji dla warunku spełnionego lub niespełnionego.
3.00 zł
Sprawdź zmienną
Sprawdza zmienną, którą można uzyskać poprzez akcję uruchom link, umożliwia podpięcie kolejnych akcji dla warunku spełnionego lub niespełnionego.
3.00 zł
Sprawdź tabelę
Umożliwia przeszukanie wartości w załączonej tabeli danych i podpięcie kolejnych akcji.
5.00 zł
Odtwórz komunikat
Odtwarza zapowiedź z pliku .mp3, .wav.
1.00 zł
Odczytaj tekst
Odczytuje tekst syntezatorem IVONA.
3.00 zł
Powitanie
Odczytuje tekst i imię z książki adresowej z panelu klienta.
5.00 zł
Wyślij email
Wysyła maila na dowolny adres z możliwością podstawienia zmiennych.
0.50 zł
Wyślij SMS
Wysyła sms-a na dowolny numer z możliwością podstawienia zmiennych.
0.50 zł
Uruchom link
Uruchamia dowolny link www z możliwością podstawienia różnych parametrów. Akcja również może zapisać wynik do zmiennych, które mogą być potem użyte w IVR.
5.00 zł
Autoryzacja
Odtwarza prośbę o podanie kodu autoryzacyjnego PIN.
1.00 zł
netto brutto

Cennik akcji IVR określa opłatę miesięczną za użytą akcję w scenariuszu IVR, ilość zrealizowanych akcji przez dodaną usługę nie jest limitowana.

Suma opłat za scenariusz IVR składa się z ilości użytych akcji co oznacza, że jeżeli ta sama akcja zostanie użyta np. 2x to opłata wyniesie: cena x2.

Ten sam scenariusz może być aktywny na wielu numerach jednocześnie bez dodatkowej opłaty, zmiana ilości akcji, kolejności, nazwy scenariusza powoduje osobne naliczenie. W przypadku modyfikacji scenariusza system sprawdza i przelicza wysokość opłaty jeden raz na dobę. System pobiera opłaty tylko za aktywne (podłączone) scenariusze.

Cennik zawiera akcje płatne, do dyspozycji są również akcje bezpłatne, więcej zobacz > IVR usługa i akcje.

Skip to content